Anor
 Min antavla
 Släktforskning
 Startsidan
Anor
Vid Olleifs i Öja
Vid Olleifs i Öja

Mina gotländska anor och Olleifs i Öja
På den här hemsidan har jag lagt ut mina gotländska förfäder. På Gotland går det knappast att komma längre bakåt i tiden än sent till 1500-tal, och dit har jag kommit med flera av de gårdar som jag härstammar från. Förfäderna vartill allra största delen bönder på den södra delen av ön. Om den gotländska bondekulturen i förfluten tid kan man prata länge, dagens samhällsutveckling har i stort sett sopat bort den helt, men den var engång gansk speciell. Gotland var en ö med ungefär jämnstora gårdar där äktenskap generation efter generation instiftades mellan ekonomiskt jämnbördiga parter av bönder.

Anorna från gården Olleifs i Öja socken får jag väl erkänna ligger allra närmast hjärtat. Min äldste kände anfader där hette Båtel - ett gammalt fint gotländskt mansnamn, en provinsiell form av Botulf - och levde under sent 1500-tal. Gården har sedan hans tid gått i arv i samma släkt, men delades i parter på 1700- och 1800-talen.
En av dessa parter har jag ärvt och är givetvis oerhört stolt över den, även om jag inte aktivt brukar den. Jorden är redan sedan ett par generationer tillbaka utarrenderad.
Enligt släkttradition från min farfar Olof Hansson, Olen kallad, hade gården varit i samma släkt "i all tid", hur nu det skall tolkas. Förmodligen är gårdens boplats gammal, men kan under medeltiden ha flyttats dit från en äldre boplats belägen några hundra meter bort. Kanhända kan släkten räknas tillbaka där sedan vikingatid, eller längre? På ägorna finns för övrigt rester efter bronsåldersåkrar. Det mest spektakulära vid gården är det dråp som inleder Hoburgs ting i arkivsamlingen Tingsvittnen på Gotland, domstolsanteckningarna kring mindre (!) fejder på ön.
1601 Bötar 6 Daler. Jacop Odleps i Öja for hannd wforuerrenndis (oförvärrandes) slog Jacop Siimone ihiell. Inga övriga kommentarer finns antecknade. Min farfar Olen som hade hört mycket gammalt om gården visste knappast något mer i den saken. Att det hade varit bråk mellan dessa granngårdar och att ett dråp hade blivit begånget var allt han visste. Men när han berättade det för sina söner i tidigt 1900-tal hade ju faktiskt mer än 300 år passerat sedan det hände.

Mina övriga anor
Jag har anor på min mors sida på Öland och i Roslagen med Åland, och längre tillbaka i norra Småland och norra Västergötland. Även det forskandet har varit mycket intressant, och det har givit mig några verkligt goda vänner och många medforskande.
Jag skall lägga ut de anorna så småningom på nätet också, när det blir tid över.

Sänd mig gärna ett mail!

 
Kerstin Jonmyren, Vintervägen 15, 611 36 NYKÖPING, E-mail: kerstin@jonmyren.se
Telefon: 0155-21 92 78